Navigatie

Laatste update: 21/02/2023

Toestemmingsverklaring voor gebruik van geüploade afbeeldingen op onze website

Wanneer u gebruik maakt van onze website en de uploadfunctionaliteit om afbeeldingen te uploaden, geeft u hierbij volledige toestemming voor het gebruik van deze afbeeldingen voor alle doeleinden.

Dit betekent dat wij deze afbeeldingen mogen gebruiken en publiceren voor marketingdoeleinden, op onze website, sociale media, advertenties, of andere communicatiekanalen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze afbeeldingen te bewerken of te wijzigen om ze geschikt te maken voor deze doeleinden.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij niet verplicht zijn om uw toestemming te vragen of uw toestemming te verkrijgen om deze afbeeldingen te gebruiken. U gaat er ook mee akkoord dat wij deze afbeeldingen mogen delen met derden, zoals onze partners, sponsors of andere bedrijven, voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

U verklaart en garandeert dat u de rechtmatige eigenaar bent van de afbeeldingen die u uploadt, en dat deze geen inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden in verband met deze afbeeldingen.

Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen afbeeldingen te uploaden op onze website. Als u vragen heeft over het gebruik van uw afbeeldingen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op onze website.

Vlaanderen Vakantieland

Wij accepteren betalingen met Vlaanderen Vakantieland cheques. De voorwaarden van deze cheques zijn als volgt:

ARTIKEL 8 – VLAANDEREN VAKANTIECHEQUE

8.1. De logies uit het aanbod ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’ verbinden er zich toe de Vlaanderen Vakantiecheque als vorm van betaalmiddel te aanvaarden.

8.2. Met deze geschenkbon kan een verblijf betaald worden bij de logies, die zich in het aanbod van Logeren in Vlaanderen Vakantieland bevinden op het moment van betaling.

8.3. De Vakantiecheque geldt als betaalmiddel voor alle diensten (vb. sauna, maaltijden, …) aangeboden door het logies aan de reiziger tijdens zijn verblijf via Logeren in Vlaanderen Vakantieland, op voorwaarde dat er een overnachting plaatsvindt.

8.4. De Vakantiecheque blijft 18 maanden geldig. De cheque is bruikbaar tot de vervaldatum (vermeld op de cheque) en kan niet verlengd worden.

8.5. Wanneer het te betalen bedrag hoger ligt dan de waarde van de Vakantiecheque(s), dient de reiziger bij de eindafrekening het resterende bedrag te betalen. Wanneer de waarde van de Vakantiecheque(s) hoger ligt dan het te betalen bedrag, is de reisorganisator niet verplicht het resterende bedrag terug te betalen. De Vakantiecheque is niet inruilbaar tegen geld. Er kan dus een risico op verlies van de resterende waarde bestaan.

8.6. De reiziger moet de reisorganisator vooraf informeren dat (deels) zal betaald worden met de Vakantiecheque(s). De reservatie dient te gebeuren via de kanalen van Logeren in Vlaanderen Vakantieland of rechtstreeks bij de reisorganisator.

De meest actuele voorwaarden zijn hier te vinden op de website van Vlaanderen Vakantieland

Algemene voorwaarden Camping

 • Alle bezoekers dienen het reglement in acht te nemen. Elke inbreuk op de voorschriften kan uitsluiting tot gevolg hebben
 • Kampeerders moeten zich inschrijven bij aankomst
 • Honden aan de leiband, kakje = zakje
 • Het staangeld dient vooruit betaald te worden, jaarplaatsen per jaar. Bij wanbetaling is enkel de rechtbank van Sint-Niklaas bevoegd.
 • Kampeerders & bezoekers dienen de zedelijkheid, openbare rust en welvoegelijkheid in acht te nemen, niemand mag zich door gedrag, houding of uitlating aan kritiek blootstellen.
 • Het is verboden allerlei afval of vuilnis elders dan op de het voorzien containerpark in de verplichte vlasaard zakken.
 • Max. snelheid op terrein is 5Km/u
 • Bezoekers dienen hun wagen te parkeren, vooraan aan de voorziene parking aan kantoor.
 • De kampleider kan steeds, indien het nodig is om de goede orde te handhaven, bijzondere maatregelen treffen.
 • Bij niet betaling na de vervaldag, kan de beheerder zonder voorafgaande schriftelijke melding, de caravan van het terrein verwijderen geheel op kosten van de betrokkene.
 • Verboden te wonen (= inschrijven op het adres van de camping)
 • Verkoop verplicht via kantoor
 • Onderverhuur is verboden
 • Staangelden en voorschotten kunnen niet terug betaald worden.
 • Annulatie is mogelijk indien er geen voorschotten benodigd zijn.